.

                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -    

   Na vědomí všem se dává, že se v naší školce chystá MASOPUSTNÍ
Kdy? V pátek 10. února 2023 v MŠ od 8.00 hod.

Společně na třídách si užijeme spoustu legrace, zazpíváme si, zasoutěžíme si, zatancujeme si .

Prosíme, převlékněte své děti po příchodu do MŠ nejlépe do typických masopustních masek (například MEDVĚD, SLAMĚNÝ, BÁBA, ŽID, NEVĚSTA,…),nebo i jiných veselých karnevalových kostýmů.

Děkujeme rodičům za spolupráci.

                                                                                 

V tento den budeme mít typickou masopustní hostinu – k obědu budou koblížky s ovocnou náplní a dobrá a vydatná polévka.

                                                       


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -    

   Vážení rodiče,
na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována vedení naší mateřské
školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte
v mateřské škole dle § 38l Zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.

Žádosti Vám na požádání poskytnou paní třídní učitelky.

Žádosti budeme přijímat v průběhu ledna a
února 2023 (nejdéle do 24.2.2023).

Bc. Ivana Benešová

ředitelka školy
              

  


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -                      

  


Vážení a milí rodiče.

dovolte nám vás informovat o zajímavých seminářích určených nejen pro rodiče.

Bližší informace najdete na tomto odkaze:

        


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -                      

   

Přání pro rodiče, prarodiče a příznivce mateřské školy


 

Přejeme vám všem do nového roku,

mnoho dobrých lidí po vašem boku.

Hlavně zdraví, štěstí, pohodu, klid,

starosti za hlavu, ať je vám v novém roce 2023 líp.

 

Těšíme se na vás, vaše děti a na společné setkávání v roce 2023.                                                                                               


                                                                                                                                                                                                 

Aktuality -                      

                                        Čekání na Ježíška v naší mateřské škole