.

Projekty


Projekt ŠABLONY MŠ JONÁŠOVA S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005662 je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí, sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv, dočasná personální podpora – školní asistent.